Deklaracja SCIP

Rejestr SCIP (ECHA)

Rejestr substancji wzbudzających szczególnie duże obawy w wyrobach jako takich lub w złożonych przedmiotach (produktach) ustanowiony na mocy dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (Waste Framework Directive – WFD) - art. 9 ust. 1 lit. i) oraz art. 9 ust. 2

 

Szanowny Kliencie,
Rozumiemy znaczenie przestrzegania wymagań Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). W związku z tym pragniemy podkreślić, że IC Intracom Vertriebs GmbH stale przegląda i gromadzi wszystkie niezbędne informacje, regularnie komunikując się z naszymi partnerami będącymi producentami, na temat zmian stanu ich komponentów w odniesieniu do obowiązujących ograniczeń lub dyrektyw Unii Europejskiej.

ECHA, poprzez zaktualizowaną dyrektywę ramową w sprawie odpadów, tworzy bazę danych o wyrobach i obiektach złożonych (produktach), które zawierają substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC). Celem tej dyrektywy jest zapobieganie powstawaniu odpadów, redukcja ilości materiałów i produktów niebezpiecznych oraz wspieranie obiegu zamkniętego w gospodarce. Informacje o wyrobach i produktach zawierających substancje z rejestru będą przekazywane w całym łańcuchu dostaw.

IC Intracom Vertriebs GmbH aktywnie monitoruje wymagania ECHA dotyczące deklarowania substancji wzbudzających obawy w produktach (SCIP) na poziomie większym niż 0,1% w przypadku towarów, które dystrybuujemy na rynku UE. Ponadto w odpowiednim czasie będziemy dostarczać informacje dla właściwego zarządzania zgodnością środowiskową w łańcuchu dostaw.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dodatkowej informacji prosimy o kontakt. Więcej na temat bazy danych SCIP można znaleźć pod tym adresem: https://echa.europa.eu/scip-database.

Z poważaniem,

Nigel Knapp

Nigel Knapp
Vice President of Product Management

IC Intracom Vertriebs GmbH